Zorgteam

Het zorgteam is samengesteld uit het directieteam, leerlingenbegeleiders en de zorgcoördinator van de school.
Zij komen 2-wekelijks samen om de leerlingen te bespreken.
Zij kunnen rekenen op de medewerking van het voltallige korps voor informatie uitwisseling, ondersteuning van de leerlingen, zorg op maat.
Indien nodig wordt geescaleerd naar het CLB waarmee minstens 1x per maand een overleg is gepland.

Om de vinger aan de pols te houden, worden binnen het Peer Support project leerlingen jaarlijks gevormd tot bemiddelaars.
Zo kunnen brandjes tussen de leerlingen sneller worden opgespoord en geblust, kan een babbel met een medeleerling voor iemand die het moeilijk heeft wonderen doen, en kunnen er sneller problemen worden gedetecteerd en geëscaleerd.

 

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons