Missie

Sportschool Meulebeke vormt en coacht sportief ingestelde jongeren via kwaliteitsvol sportonderwijs en een uniek opvoedingsproject tot sterke persoonlijkheden, om hen aangepast voor te bereiden op hoger onderwijs, op een plek op de arbeidsmarkt en op het leven. 

 

Visie

 

Sportschool Meulebeke coacht jongeren in hun persoonlijke, sociale, lichamelijke en intellectuele ontwikkeling
Onze medewerkers bieden elke leerling fysieke en emotionele veiligheid.
Ze dragen dagdagelijks onze waarden uit: positivisme, teamspirit, respect, zelfdiscipline en verantwoordelijkheidszin. 

 

Sportonderwijs en verplicht internaat zijn de twee krachtige hefbomen om deze waarden over te dragen op onze leerlingen: als sporter kan je op de tanden bijten of je iets ontzeggen. Je verlegt je grenzen en ondervindt aan den lijve de vreugde van overwinnen, kameraadschap en solidariteit. 

In het internaat leer je met verantwoordelijkheid omgaan, je scherpt er je sociale vaardigheden aan en wordt er voortdurend uitgenodigd tot inspraak, initiatief en creativiteit. 

 

Je krijgt maximale kansen om mee te denken en mee te werken aan ons project. 
Discipline is een sleutelwoord in onze school en op internaat. We willen dat de leerlingen na hun opleiding met trots en een warm gevoel terugkijken op hun leertijd in Sportschool Meulebeke omdat ze ondernemende, zelfredzame jongeren zijn geworden met een gezonde geest in een gezond lichaam. 

 

Om dit te bereiken, werken school en internaat hand in hand.
Onze trotse medewerkers streven voortdurend naar verbetering. Ze stellen zich lerend op en staan open voor feedback. Er is ruimte voor participatie en zelfontplooiing. Medewerkers worden maximaal ingezet op hun talent en er wordt bewust tijd gemaakt voor teamversterkende acties

Waarden

 

Onze waarden vloeien voort uit ons pedagogisch project self-government

Self-government of zelfbestuur is een systeem waarin een individu/groep zichzelf bestuurt zonder tussenkomst van een externe autoriteit. 

 

Vertaald naar de context van Sportschool Meulebeke betekent dit dat leerlingen maximaal de kans krijgen om verantwoordelijkheid op te nemen binnen en te participeren aan het school- en internaatgebeuren. Zij geven hierbij elke dag het maximum van zichzelf. 

Medewerkers van de school fungeren als coach om leerlingen te ondersteunen in dit leerproces. 

 

Self-government stoelt op vijf belangrijke pijlers/waarden:

  • Verantwoordelijkheidzin
  • Zelfdiscipline
  • Respect
  • Teamspirit
  • Positivisme

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons