Aanmelden / Inschrijven

U kan u als leerling aanmelden op onze school en ons internaat voor het schooljaar 2023-2024 door het formulier hieronder in te vullen.

Het voordeel van u aan te melden is dat u voorrang krijgt bij inschrijving t.o.v. later of niet aangemelde leerlingen.
Bij twijfel qua richting / jaar / sportoptie vragen we meerdere keuzes aan te kruisen.

Effectief inschrijven is mogelijk vanaf 5 mei 2023.

(*) Bij twijfel kunnen meerdere keuzes aangeduid worden.