Pages Navigation Menu

School neemt afscheid van haar stichter

Bij de uitvaart van stichtend directeur van Sportschool Meulebeke tekende oud-leerling Kurt Wallaeys namens de hele VILO-gemeenschap volgend pakkend portret van E.H. Marcel Vandecappelle, “de pater”:

 

Vilo is groot, Vilo is groot… en de rosse, de rosse is zijne profeet…

Generaties lang brachten leerlingen van de Sportschool hier in Meulebeke op deze wijze hulde aan hun stichter-directeur. Het was steevast hèt lied dat aanhef nam bij het vieren van de zoveelste sportieve overwinning en/of succes van onze school. Géén Directeur kreeg ooit zoveel aubades van zijn leerlingen als Marcel. Hij apprecieerde en onderkende immers de humor èn het oprechte respect als ondertoon van dit studentenlied.

Hij stond niet alleen aan de wieg van onze geliefde Sportschool maar stuurde de school ook 25 jaar lang als een echte leider richting succes en bezorgde de school zo haar bijzondere identiteit èn een unieke plaats binnen het onderwijslandschap.

Zijn voorkomen en bescheidenheid, zijn discipline en oprechtheid, zijn kennis en inlevingsvermogen, zijn veeleisendheid en humor, het respect van en voor zijn naasten, de steun van zijn geloof èn zijn fenomenaal delegeringsvermogen… het zijn stuk voor stuk krachtdadige instrumenten gebleken waarmee de Pater, binnen een proces van vallen en opstaan, maar met het nodige plezier, vele (jonge) mensen heeft geïnspireerd, gestuurd en opgevoed.

Hij maakte voor velen onder ons de Sportschool tot een èchte thuis, een plaats van verbondenheid, van wederzijds respect. Hij zorgde voor de aflijning en het kader waarbinnen je kon werken aan de eigen ontwikkeling tot een fair en sportief persoon. Je leerde er de grenzen kennen van je eigen kunnen en streven naar een maximale ontwikkeling.

Voor vele studenten, maar ook voor leerkrachten en personeel, fungeerde hij als een mentor, soms zelfs als een ècht vaderfiguur : streng, begeesterend, inspirerend, liefdevol en rechtvaardig.

Veel van zijn oudleerlingen heeft hij ook in de echt verbonden… van veel van zijn oudleerlingen heeft hij helaas ook veel te vroeg afscheid moeten nemen…

Onder het motto “Ic poghe om ’t hoghe” – “ik streef naar het hoogst bereikbare” – bouwde hij naarstig aan zijn verhaal. De warme dankbaarheid die hij van velen kreeg – en ik citeer Marcel: “het maakte mij als mens ENORM rijk”.

Hij was vorig jaar dan ook nogal wat verheugd de viering van het 50-jarig bestaan van zijn geliefde school, én de publicatie van het boek dat over dit boeiende project werd uitgebracht, nog mee te kunnen maken. Met enthousiasme en in het warme kader van zijn eenvoudige woonst pende hij, samen met zijn geliefde oudleerlingenbond, zijn laatste getuigenissen neer. Het zijn intense momenten die wij blijvend zullen koesteren.

Hij “straalde” dan ook tijdens de Academische zitting en zag zijn levenswerk bekroond en in goede handen. Een passender ode konden wij voor de Pater en zijn levensproject dan ook niet bijeendromen. Hij heeft er – naar wij weten – nog met volle teugen van genoten.

Vandaag nemen we afscheid van Pater Marcel Vandecappelle, en dit na 90 mooie levensjaren…

Ik doe dit ook in naam van die meer dan 2000 oud-leerlingen, de raad van bestuur, het korps, personeelsleden en alle leerlingen van Sportschool VILO Meulebeke.

Ik besluit graag met de gevleugelde woorden van Guido Gezelle :
Er is van hem hiernederwaart > geschilderd of geschreven
geen beeld van hem > geen beeltenis
mij zover bijgebleven > als ’t beeld van hem
dat blijft, voorwaar > diep in ons (VILO) hart gedreven

als ’t beeld van hem
25/02/2017 – Kurt Wallaeys – Voorzitter Oud-leerlingenbond en lid van de Raad van Bestuur Sportschool VILO Meulebeke